1.     Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.polovnictvosali.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.polovnictvosali.sk je PoľovníctvoSali s.r.o., Klížske Hradište 46, 958 45 Veľký Klíž, zapísaný na daňovom úrade Trenčín, IČO: 52974511, DIČ: 2121218946.

1.3 Spoločnosť PoľovníctvoSali s.r.o. nie je platca DPH.

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ulov.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.7 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

1.8 Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

1.9 Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka kupujúceho, ktorá predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.10 Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

1.11 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.12 Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

1.13 Zbrane nie je možné zakúpiť v internetovom obchode prostredníctvom žiadnej platobnej brány. Zbrane je možné zakúpiť výlučne v predajni po predložení zbrojného preukazu!

 

2. Ceny

2.1 Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako „Predajná cena“. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané s DPH (20 %). Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch titulu, alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.


3. Objednávanie tovaru

3.1 Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktnom formulári. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii moje objednávky, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len vy. Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi: – on-line: vyplnením objednávkového formulára – elektronickou poštou: info@polovnictvosali.sk – telefonicky na čísle: +421 944 088 202 – osobne. Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.


4. Dodacie lehoty

4.1 Pri určovaní dodacej lehoty vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 72 hodín, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín oznamujeme zákazníkovi individuálne – podľa údajov poskytnutých dovozcom s ktorým spolupracujeme). V ponuke máme aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá – v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, uvádzame orientačné termíny – objednaný tovar vám pošleme okamžite ako nám ho výrobca dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

 

5. Spôsob dodania tovaru

5.1 Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok (viď. nižšie „Poštovné a iné poplatky“). Nakoľko sme zároveň klasický obchod, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni pri zachovaní ceny z internetového obchodu. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maile, resp. SMS o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.polovnictvosali.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • dobierka (platíte až pri doručení tovaru) – hotovosť (osobný odber)

 • platba prevodom na účet

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@polovnictvosali.sk

7. Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Viď nižšie:

 • Pošta 1. trieda SR- 3,80 € platba prevodom

 • Kuriér SR- 5 € platba prevodom

 • za platbu na dobierku sa pripláca 1€ k štandardnému poštovnému

 • pri objednávke nad 100 € a viac poštovné neúčtujeme

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

8. Záručná doba

8.1 Na tovar objednaný v internetovom obchode polovnictvosali.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@polovnictvosali.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 944 088 202. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

polovnictvosali.sk ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky

 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

 • pri elektronickej platbe (prevodom / platobnou kartou) ručíme za vrátenie peňazí ak prekročíme maximálnu dodaciu dobu produktov (ak o to zákazník požiada)

 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

polovnictvosali.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktoch oficiálne vydanú vydavateľom

9. Stornovanie objednávky

9.1 Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

10. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo zmeny a opravy ceny produktu v prípade chyby alebo chybného zadania ceny produktu. V takom prípade predávajúci oboznámi zákazníka i chybnej cene produktu. Objednávka bude následne stornovaná a zákazník bude vyzvaný na možnosť opätovnej objednávky konkrétneho produktu.

Lovu Zdar…